• ដំណឹង​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក

  មេគង្គប៉ុស្តិ៍​ ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើសអ្នក​ឆ្លើយ​ឆ្លង​ព័ត៌មាន ប្រចាំ​ការ​តាមបណ្តា​ខេត្ត​ក្រុងទូទាំង​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យនិពន្ធ៖០១៦ ៩៦ ៩៩ ១៦
 • ថ្ងៃ សៅរ៏ ទី 16 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 Email: mekongpost55@gmail.com , H/P: 016 96 99 16
 • **ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ CNRP ​២៦នាក់ និងក្នុងគណៈនាយក១២៥នាក់ ប្រឈមការព្យួរសិទ្ធិនយោបាយ៥ឆ្នាំ។ ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា នឹងពន្យារការធ្វើជំរឿនពលរដ្ឋ ពីឆ្នាំ២០១៨ ទៅឆ្នាំ២០១៩ ដោយសារជាឆ្នាំដែលត្រូវបោះឆ្នោតសកល។ ភ្នំពេញ ៖ ៥ប្រទេស ដែលមកវិនិយោគវិស័យសំណង់ច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជា គឺ ចិន កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន សឹង្ហបូរី និងថៃ។ ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជាពង្រីកទីផ្សារនាំចេញដំឡូងមី ពី៤ប្រទេស ឡើងដល់១៦ប្រទេស និង៩ខែដើមឆ្នាំនេះ ការនាំចេញសម្រេចបានជាង១,៨លានតោន។ ភ្នំពេញ ៖ លោក គី តិច មេធាវីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចូលបំភ្លឺជូនតុលាការដោយរក្សាជំហរប្តឹងលោក លឺ ឡាយស្រេង ដដែល។ ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងកសិកម្ម ឱ្យដឹងថា កម្ពុជានាំចេញសត្វគោប្រហែល ២ម៉ឺនក្បាល ក្នុងមួយខែ ទៅប្រទេសវៀតណាម។ ភ្នំពេញ ៖ ៥ប្រទេស ដែលមកវិនិយោគវិស័យសំណង់ច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជា គឺ ចិន កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន សឹង្ហបូរី និងថៃ។ **.....

 • ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅទី​នេះ ទូរសព័្ទ​លេខ 097 51 62 678
  666px X 80px
 • ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា ព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត...
 • ដំណឹង​អន្តរជាតិព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត...
 • ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅទី​នេះ ទូរសព័្ទ​លេខ 097 51 62 678
  666px X 80px
 • ព័ត៌មាន​កីឡាព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត...
 • ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅទី​នេះ ទូរសព័្ទ​លេខ 097 51 62 678
  666px X 80px
 • ព័ត៌មានសិល្បៈព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត...
 • ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅទី​នេះ ទូរសព័្ទ​លេខ 097 51 62 678
  666px X 80px
 • អត្ថបទសុខភាពអត្ថបទផ្សេងទៀត...
 • ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅទី​នេះ ទូរសព័្ទ​លេខ 097 51 62 678
  666px X 80px
 • សង្គម​ / វប្បធម៌ព័ត៌មានផ្សេងទៀត...
 • ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅទី​នេះ ទូរសព័្ទ​លេខ 097 51 62 678
  666px X 80px
 • ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅទី​នេះ ទូរសព័្ទ​លេខ 097 51 62 678
  666px X 80px
 • ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅទី​នេះ ទូរសព័្ទ​លេខ 097 51 62 678
  666px X 80px
 • ព័ត៌មាន​គួរ​ចាប់​អារម្មណ៍