ប្រាក់ចំណេញក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ចុះ ក្នុងត្រីមាសទី១
ដោយ មេគង្គ ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 22 May, 2019 ក+ ក-

សេអ៊ូល ៖ ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងត្បូង បានប្រកាសពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងត្រីមាសទី 1 ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្តាលមកពីការការពារនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

យោងតាមក្រុមហ៊ុនផ្សារភាគហ៊ុនកូរ៉េ បានឱ្យដឹងថា ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការរបស់ ក្រុមហ៊ុនចំនួន 573 ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនធំ ៗ បានធ្លាក់ចុះ 36.9 ភាគរយនៅឆ្នាំនេះ រហូតដល់ 27.8 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន ស្មើនឹង23.3 ពាន់លានដុល្លារ នៅត្រីមាសទីមួយ ខែមករា ដល់ខែមីនា ដោយមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 65 ក្រុមហ៊ុន។

ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីបានកើនឡើង 0.2 ភាគរយស្មើនឹង 484.3 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន ស្មើនឹង 405.2 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងត្រីមាសទី 4 ប៉ុន្តែ ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធ បានធ្លាក់ចុះ 38.8 ភាគរយ ស្មើនឹង 20.9 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន ស្មើនឹង 17.5 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយសារការនាំចេញទន់ខ្សោយ បណ្តាល មកពីចលនាការពារនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នាំឱ្យមានជំលោះពាណិជ្ជកម្ម។ ចំណែក ការនាំចេញរបស់ ប្រទេសនេះនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេល 5 ៕