បីខែដើមឆ្នាំនេះ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន បង្ហាញពីលទ្ធផលដ៏រឹងមាំ
ដោយ មេគង្គ ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 22 May, 2019 ក+ ក-

ក្រុងប៉េកាំង ៖ ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន នៅតែមានភាពរឹងមាំ ទោះបីជា មានសម្ពាធពីខាងក្រៅក៏ដោយ។

តួលេខផ្លូវការ ចេញផ្សាយ កាលពីខែមុន បានបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ ប្រទេសចិន បានកើនឡើង ៦,៤ ភាគរយ នៅត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ ដែលលើសពីការរំពឹងទុក។ ចំណែក ពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើង ៣,៧% ខណៈពេលដែលប្រាក់ចំណូល ក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ បាន កើនឡើង 6.8% នៅក្នុងត្រីមាសទី១។

មូលនិធិរូបីយវត្ថុពិភពលោក IMF បានបង្កើនទស្សនវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ច របស់ ប្រទេសចិន នៅឆ្នាំ 2019 រហូតដល់ ៦,៣ ភាគរយ នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឱ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលទស្សនវិស័យ ត្រូវបានបង្កើនឡើង។

ការកែទម្រង់ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងរីកចម្រើន នឹងបន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ចំណែក ការកាត់បន្ថយពន្ធដ៏ធំ និងការកាត់បន្ថយតំលៃ និងការកាត់បន្ថយតម្រូវការសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល សម្រាប់ធនាគារត្រូវបានរំពឹងថា នឹងជំរុញការប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងកំណើនឯកជន។ លើសពីនេះ ឱនភាពសារពើពន្ធកម្រិតមធ្យម និងការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក៏នឹងជំរុញកំណើន សេដ្ឋកិច្ច ផងដែរ៕