សង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មចិន និង អាមេរិកធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូង
ដោយ មេគង្គ ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 29 May, 2019 ក+ ក-

បរទេស ៖ ប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុត របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ហើយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ដែលកំពុងបន្ត បានជះផលប៉ះពាល់ធំធេង ចំពោះទីក្រុងសេអ៊ូល។

ផលប៉ះពាល់ បានកើនឡើង ចាប់តាំងពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន បានចាប់ផ្តើម ដាក់សម្ពាធ អោយប្រទេស សម្ព័ន្ធមិត្ត ឈប់ប្រើផលិតផល ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវរងការវាយប្រហារនៅត្រីមាសទី 1 ដ៏អាក្រក់បំផុត ចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក មក ។

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសនេះ ត្រូវបានកែប្រែដោយអតិផរណា បានធ្លាក់ចុះ 0.3 ភាគរយ នៅក្នុងត្រីមាសទី 1 ធៀបនឹងត្រីមាសមុន ដោយសារតែការនាំចេញខ្សោយ។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានឱ្យដឹងក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំខែ របស់ខ្លួនថា ហានិ ភ័យនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច កំពុងកើនឡើងនៅត្រីមាសទីមួយ ដោយសារសេដ្ឋកិច្ច ពិភពលោក ធ្លាក់ចុះ លឿនជាងការរំពឹងទុក និងការធ្លាក់ចុះនៃវដ្តអាជីវកម្ម នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម អេឡិចត្រូនិក។

លោក Yang Jun-sok សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយ បាននិយាយថា ពាណិជ្ជ កម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 6.9% ក្នុងរយៈពេល 4 ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ បើប្រៀប ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន ហើយភាគច្រើននៃការធ្លាក់ចុះនេះ ត្រូវបានគេសន្មតថាដោយសារការធ្លាក់ចុះ តម្លៃពាក់ កណ្តាលប្រតិបត្តិការ ។

តំរូវការសកលលោកធ្លាក់ចុះ គួរតែត្រូវបានបន្ទោស សំរាប់បញ្ហានេះ តែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏បាន រកឃើញថា សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និង អាមេរិ ក៏ជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះ សេដ្ឋកិសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មចិន និង អាមេរិក ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូង
China-US trade war takes toll on South Korean economy
បរទេស ៖ ប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុត របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ហើយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ដែលកំពុងបន្ត បានជះផលប៉ះពាល់ធំធេង ចំពោះទីក្រុងសេអ៊ូល។

ផលប៉ះពាល់ បានកើនឡើង ចាប់តាំងពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន បានចាប់ផ្តើម ដាក់សម្ពាធ អោយប្រទេស សម្ព័ន្ធមិត្ត ឈប់ប្រើផលិតផល ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវរងការវាយប្រហារនៅត្រីមាសទី 1 ដ៏អាក្រក់បំផុត ចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក មក ។

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសនេះ ត្រូវបានកែប្រែដោយអតិផរណា បានធ្លាក់ចុះ 0.3 ភាគរយ នៅក្នុងត្រីមាសទី 1 ធៀបនឹងត្រីមាសមុន ដោយសារតែការនាំចេញខ្សោយ។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានឱ្យដឹងក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំខែ របស់ខ្លួនថា ហានិ ភ័យនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច កំពុងកើនឡើងនៅត្រីមាសទីមួយ ដោយសារសេដ្ឋកិច្ច ពិភពលោក ធ្លាក់ចុះ លឿនជាងការរំពឹងទុក និងការធ្លាក់ចុះនៃវដ្តអាជីវកម្ម នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម អេឡិចត្រូនិក។

លោក Yang Jun-sok សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយ បាននិយាយថា ពាណិជ្ជ កម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 6.9% ក្នុងរយៈពេល 4 ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ បើប្រៀប ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន ហើយភាគច្រើននៃការធ្លាក់ចុះនេះ ត្រូវបានគេសន្មតថាដោយសារការធ្លាក់ចុះ តម្លៃពាក់ កណ្តាលប្រតិបត្តិការ ។

តំរូវការសកលលោកធ្លាក់ចុះ គួរតែត្រូវបានបន្ទោស សំរាប់បញ្ហានេះ តែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏បាន រកឃើញថា សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និង អាមេរិ ក៏ជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះ សេដ្ឋកិច្ច របស់ ប្រទេស ផងដែរ៕ច្ច របស់ ប្រទេស ផងដែរ៕