ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសលុបចោលនូវការយកពិន្ទុតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយចំនួន
ដោយ មេគង្គ ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 29 May, 2020 ក+ ក-

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់គណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ វិទ្យាស្ថានគរុសល្យរាជធានីភ្នំពេញ និងបាត់ដំបង វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាល សាលាមធ្យមសិក្សាគរុកោសល្យមត្តេយ្យមជ្ឈិម មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តស្តីពីការលុបចោលនូវការយកពិន្ទុស្តីពី ការបង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រថ្មីរបស់គរុសិស្ស គរុនិស្សិត សម្រាប់ប្រឡងបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម ៖