ដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម និងគ្រឹះស្ថានឥណទានចំនួន ៩
ដោយ មេគង្គ ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 26 September, 2018 ក+ ក-

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ ដែលបញ្ជាក់ពីការលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ស្ថាប័ន និងអាជីវកម្មចំនួន៩ រួមមាន ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ គ្រឹះស្ថានឥណទាន និងអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់។

ព័ត៌មានចេញផ្សាយលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា នេះ បញ្ជាក់ថា អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចំនួន៩ ត្រូវបាន សម្រេចដកហូត និង ធ្វើមោឃភាព ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុចំនួន១ វិញ្ញាប័ណ្ណរបស់គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន៥ និងអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ចំនួន៣។ ក្រុមហ៊ុន និងអាជីវកម្មទាំង៩នោះ រួមមាន ៖

១) ក្រុមហ៊ុនឡឺរ៉ូស៊េ ស្វាយនែនសល លីស៊ីង ២) គ្រឹះស្ថានឥណទានចំរើនចំរើនហ្វាយនាន ៣) គឹ្រះស្ថានឥណទាន អេច អូ អ អេស ក្រេឌិត ៤) គឹ្រះស្ថានឥណទាន មិត្តភាព ហ្វាយនែន ៥) គឹ្រះស្ថានឥណទាន ហ្វ៊ែរឃែភិថល ៦) គឹ្រះស្ថានឥណទាន សូពន្លឺហ្វាយនែន ៧) ក្រុមហ៊ុនប្តូរប្រាក់ រីឃែសអ៊ីនធើណេសិនណល ដែលមានយីហោ (ឃែសឃីង) ៨) ក្រុមហ៊ុនប្តូរប្រាក់ អេហ្វអិកស៍ យូណាយធីត អ៊ីនវេសម៉ិន និង៩) អាជិវកម្មប្តូរប្រាក់ សុខ ស្រីល័ក្ខ៕