កំពូលអ្នកមានបំផុតទាំង១០លើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២០
ដោយ មេគង្គ ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 2 May, 2020 ក+ ក-

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០នេះ បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធ វីគីភីឌាបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់កំពូលអ្នកមានទ្រព្យបំផុតនៅលើពិភពលោក១០នាក់ ក្នុងនោះ អាមេរិកនៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ច្រើនជាងគេដែលជាប្រទេសមានអ្នកមានទ្រព្យច្រើនបំផុតលើពិភពលោក ។

ខាងក្រោមនេះ ជាឈ្មោះអ្នកមានបំផុតទាំង១០នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ៖

១.លោក Jeff Bezos មានទ្រព្យសរុប ១១៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក អាយុទើបតែ៥៦ឆ្នាំ ជនជាតិអាមេរិក និងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ។
២. លោក Bill Gates មានទ្រព្យសរុប៩៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក អាយុ៦៤ឆ្នាំ ជនជាតិអាមេរិក ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ។
៣.លោក Bernard Arnault មានទ្រព្យសរុប៧៦ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក អាយុ៧១ឆ្នាំ ជនជាតិបារាំង ក្រុមហ៊ុន LVMH
៤.លោក Warren Buffett មានទ្រព្យជិត៦៧,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក អាយុ៨៩ឆ្នាំ ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway ។
៥. លោក Larry Ellison មានទ្រព្យ៥៩ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ជនជាតិអាមេរិក ក្រុមហ៊ុ Oracle Corporation ។
៦ លោក Amancio Ortega មានទ្រព្យសរុប៥៥,១ពាន់លានដុល្លារ អាយុ៨៤ ជនជាតិអេស្ប៉ាញ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Inditex ,Zara
៧.លោក Mark Zuckerberg មានទ្រព្យ៥៤,៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក អាយុ៣៥ឆ្នាំ ជនជាតិអាមេរិក ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ។
៨.លោក Jim Walton មានទ្រព្យ ៥៤,៦ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក អាយ៧១ឆ្នាំ ជនជាតិអាមេរិក ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Walmart .
៩. លោក Alice Walton មានទ្រព្យ ៥៤,៤ពាន់លាន អាយុ៧០ឆ្នាំ ជនជាតិអាមេរិក និងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន Walmart និងទី១០ លោក S… Robson Walton មានទ្រព្យ៥៤,១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក អាយុ៧៧ឆ្នាំ ជនជាតិអាមេរិក ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនWalmart ដែរ ៕