ថៃ គ្រោងនាំចេញអង្ករ៩លាន៥សែន តោន នៅឆ្នាំ២០១៨ នេះ
ដោយ មេគង្គ ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 14 January, 2018

ថៃ ៖ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និយាយថា ប្រទេសថៃ ត្រូវបានគេរំពឹងថា និងមាន អង្ករ៩លាន៥សែនតោន សំរាប់ការនាំចេញនៅឆ្នាំនេះ។ យោងតាមអគ្គនាយក នាយក ដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មបរទេស ស្តីទី លោក អាឌុល ចូទីនីសាខន បានឲ្យដឹងថា អង្ករថៃចំនួន ៩លាន៥សែនតោន និងនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលប្រមាណ 4.7 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋ អាមេរិក ជាតម្លៃនាំចេញ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ ប្រធាននាយកដ្ឋានស្តីទី លោក អាឌុល ចូទីនីសាខន និយាយបន្តថា ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងអង្ករថៃចំនួន11.48 លានតោន កាលពីឆ្នាំមុន ទទួលបានតម្លៃនាំចេញ 5.1 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ ទោះជា យ៉ាងណា ប្រទេសថៃនៅតែជាប្រទេសនាំចេញអង្ករផ្កាម្លិះក្រអូប ធំបំផុត នៅលើពិភព លោក។ ការព្យាករណ៏បានធ្លាក់ចុះ ក្នុងបរិមាណនាំចេញនូវអង្ករថៃ ដែលទំនងជាបណ្តាល មកពី លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនអំណោយផល និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកាត់បន្ថយបរិមាណផលិតទាំងអស់ សំរាប់ការព្រួយបារម្ភ ការផ្គត់ផ្គង់លើស ទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក៕