ដឹង​ទេ​ថា នៅ​កម្ពុ​ជាមាន​កោះ​ប៉ុន្មាន ?
ដោយ មេគង្គ ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 8 February, 2018 ក+ ក-

​ភ្នំពេញ ៖ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជីរាយនាម​កោះ​សមុទ្រ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា មាន​បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​ខេត្ត​ក្រុង​ដែល​កោះ នោះ​តាំងនៅ ព្រមទាំង​មាន​តំណរ​ទៅកាន់​ទីតាំង​កោះ​លើ​ផែនទី​គូ​គោល​៖
​ឈ្មោះ​ភាសា​ខ្មែរ ស្ថិតក្នុង​ខេត្ត តំណរ​ផែនទី​គូ​គោល​
​កោះ​កណ្ដុរ​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Kandol
​អ្នកស្រុក​ច្រើន​ហៅ “​កោះ​នូ​”
​កោះ​កោង​កាង​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Kaongkang
​កោះកុង​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Kong
​កោះក្របី​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Example
​កោះ​ក្រចកសេះ​
? Kaoh Krachak Seh
​កោះ​ក្រាស​
​ខេត្តកំពត​
Kaoh Kras
​កោះ​កា​រាំង​
​ខេត្តកំពត​
Kaoh Kareang
​កោះ​ខ្មោច ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Khmaoch

​កោះ​ខ្ទះ​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Khteah
​កោះ​គុណ​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Koun
​កោះ​គុត​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Kout
​កោះ​ចន្លុះ​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Chanlouh
​កោះ​ឆាន់​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Chhan

​កោះ​ឆាង​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Chhang
​កោះ​ដំឡូង​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Damlaung
​កោះដែកគោល​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Dekkol
​កោះ​តា​កៀវ​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Takeav
​កោះតាង​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Tang
​កោះ​តា​ទាម​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Tateam
​កោះត្បាល់​
​ខេត្តកំពត​
Kaoh Tbal
​កោះត្រល់​
​ខេត្តកំពត​
Kaoh Kral
​កោះ​ត្រឡាច​
Kaoh Kralach
​កោះ​ថាស​
Kaoh Thas
​កោះ​ថ្មដុស​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Thma Dos
​កោះ​ថ្មី​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Thmei
​កោះទន្សាយ​
​ខេត្តកំពត​
Kaoh Tonsay
​កោះ​ទ្រាស​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Treas
​កោះពស់​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Puos
​កោះ​ពូ​ឡូ​វៃ​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Poulouvai
​កោះ​ពោធិ​
​ខេត្តកំពត​
Kaoh Po
​កោះព្រីង​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Pring
​កោះ​ព្រឺស​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Prus
​កោះ​ម្នាស់​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Monoas
​ខ្លះ​ច្រឡំ​ថា​”​កោះ​មនុស្ស​”
​កោះ​ម៉ាក​ប្រា​ង​
​ខេត្តកំពត​
Koah Makbrang
​កោះ​មូល​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Moul
​កោះរុង​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Roung
​កោះរុងសន្លឹម​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Roung Sanlum
​កោះ​សំពោច​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Sampoch
​កោះសេះ​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Seh
​កោះសេះ​
​ខេត្តកំពត​
Kaoh Seh
​កោះ​ស្តេច​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Sdach

​កោះ​ស្មាច់​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Smach

​កោះ​ស្រមោច​
​ក្រុងព្រះសីហនុ​
Kaoh Sramoch
​កោះ​ស្វាយ​
​ខេត្តកំពត​
Kaoh Svay
​កោះ​អង្ក្រង​
​ខេត្តកំពត​
Kaoh Angkrang
​កោះ​អណ្ដើក​
​ខេត្តកោះកុង​
Kaoh Andaek

​កោះ​ឫស្សី​
​ខេត្តកំពត​)
Kaoh Russei
• បាន​កែ​ចុងក្រោយ​នៅ​ម៉ោង​១១:០០ ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៤​។​
• អត្ថបទ​នេះ​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ក្រោម​អាជ្ញា​បណ្ណ Creative Commons Attribution-ShareAlike License ។ លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​ផ្សេងៗ​ទៀត​ក៏​នឹង​អាច​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​។ សូម​មើល លក្ខខណ្ឌ​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​។​