រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ចេញ​សារាចរ​ណែនាំ​ស្តីពី​ទិវា​វប្បធម៌​ជាតិ​៣​មីនា លើក​ទី​២០​
ដោយ មេគង្គ ប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 13 February, 2018

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ចេញ​សារាចរ​ណែនាំ​ស្តីពី​ទិវា​វប្បធម៌​ជាតិ​៣​មីនា លើក​ទី​២០​